ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรับ - ส้งเอกสารทางราชการของกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564... (5) [ 19 ตุลาคม 2563 ]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์... (7) [ 14 ตุลาคม 2563 ]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563... (21) [ 1 ตุลาคม 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (14) [ 30 กันยายน 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและแก้ไขปัญหาระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (14) [ 30 กันยายน 2563 ]