เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   จาก: ค้น :  

 
 รายงานการประชุมจนท.ครั้งที่12 (534)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง ครังที่ 11 2553 (441)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 ประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 10 2553 (386)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 7 (369)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 ประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 5 2553 (365)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4 2553 (375)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง 3-53 (360)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่กองคลังครั้งที่ 2-53 (346)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)
 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 1-53 (409)    กองคลัง (ทุกฝ่าย, กลุ่มงาน)

ทั้งหมด : 15 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม