เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

รหัส GPSC :   

รหัส GPSC
รหัส GPSC กลุ่มพัสดุ รายละเอียด
99000042212000 42212000 เครื่องมือช่วยเหลือภายในบ้านสำหรับผู้พิการ
99000042211900 42211900 เครื่องมือช่วยในการรับประทาน การดื่มและการเตรียมอาหารสำหรับผู้พิการ
99000042211800 42211800 เครื่องมือช่วยในการแต่งกายสำหรับผู้พิการ
99000042211700 42211700 เครื่องมือช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้พิการ
99000042211600 42211600 ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ
99000042211500 42211500 อุปกรณ์ช่วยในการเดิน เคลื่อนย้าย หรือบอกตำแหน่งสำหรับผู้พิการ
99000042204000 42204000 ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี
99000042203900 42203900 ผลิตภัณฑ์ตรวจจับหรือตรวจวัดรังสีที่ใช้ทางการแพทย์
99000042203800 42203800 เครื่องช่วยกำหนดตำแหน่งเพื่อการเอ็กซเรย์ที่ใช้ทางการแพทย์
99000042203700 42203700 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการจำลองภาพ
99000042203600 42203600 ข้อมูลจำลองทางรังสีวิทยาและผลิตภัณฑ์ประกอบที่สำคัญ
99000042203500 42203500 เครื่องวัดความเร็วการเต้นของหัวใจและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042203400 42203400 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับจำลองหลอดเลือดและที่ใช้สำหรับการรักษาโรคหัวใจและการสวนหัวใจ
99000042203300 42203300 ระบบสเตริโอแทคติคที่ใช้ทางการแพทย์
99000042203200 42203200 เครื่องกระตุ้นการบำบัดด้วยรังสี
99000042203100 42203100 เครื่องมือชีวรังสี
99000042203000 42203000 เครื่องเร่งบันทึกเชิงเส้นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042202900 42202900 อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์พลังงานต่ำที่ใช้ทางการแพทย์
99000042202800 42202800 เครื่องสลายนิ่วและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042202700 42202700 ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดด้วยรังสีและการส่องกล้อง
ทั้งหมด : 343 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 12/18 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0