เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

รหัส GPSC :   

รหัส GPSC
รหัส GPSC กลุ่มพัสดุ รายละเอียด
99000042202600 42202600 ผลิตภัณฑ์รังสีบำบัดและ เรดิโอไอโซโทป
99000042202500 42202500 ผลิตภัณฑ์ปล่อยอะตอมโฟตอนเพื่อถ่ายเอ็กซเรย์บางส่วนของร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์
99000042202400 42202400 ผลิตภัณฑ์ปล่อยอะตอมโพสิตรอนเพื่อถ่ายเอ็กซเรย์บางส่วนของร่างกาย
99000042202300 42202300 ผลิตภัณฑ์ไอเอ็มอาร์ที
99000042202200 42202200 อุปกรณ์ในการบำบัดด้วยการฉายรังสีแกมม่า
99000042202100 42202100 ผลิตภัณฑ์สำหรับการผ่อนคลายอารมณ์
99000042202000 42202000 กล้องรังสีแกมม่าที่ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042201900 42201900 อุปกรณ์สำหรับส่องและดูฟิล์มเอ็กซเรย์
99000042201800 42201800 ผลิตภัณฑ์เอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยโรค
99000042201700 42201700 ผลิตภัณฑ์การจำลองอวัยวะของร่างกายด้วยการอุลตราซาวด์ ด็อปเปรอร์และเสียงสะท้อน
99000042201600 42201600 ผลิตภัณฑ์การจำลองอวัยวะด้วยระบบเสียงสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กที่ใช้ทางการแพทย์
99000042201500 42201500 ระบบเอ็กซ์เรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042192600 42192600 วัสดุอุปกรณ์สำหรับการตวงและจ่ายยา
99000042192500 42192500 อุปกรณ์ป้องกันเครื่องมือแพทย์
99000042192400 42192400 ผลิตภัณฑ์ในการขนย้ายและขนถ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
99000042192300 42192300 ลิฟท์ผู้ป่วย
99000042192200 42192200 ผลิตภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายคนไข้
99000042192100 42192100 เก้าอี้และม้านั่งในคลีนิคและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042192000 42192000 โต๊ะตรวจคนใช้ในคลีนิค
99000042191900 42191900 อุปกรณ์ตู้เก็บของสำหรับใช้ในคลีนิค
ทั้งหมด : 343 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 13/18 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0