เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

รหัส GPSC :   

รหัส GPSC
รหัส GPSC กลุ่มพัสดุ รายละเอียด
99000042181700 42181700 ผลิตภัณฑ์ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042181600 42181600 อุปกรณ์วัดความดันโลหิตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042181500 42181500 ผลิตภัณฑ์ประเมินผลการวินิจฉัยโรคและการตรวจเพื่อใช้งานทั่วไป
99000042172200 42172200 เครื่องมือในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
99000042172100 42172100 ผลิตภัณฑ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
99000042172000 42172000 ชุดเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน
99000042171900 42171900 กล่องและกระเป๋าบรรจุเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน
99000042171800 42171800 เครื่องช่วยหายใจ
99000042171700 42171700 ผ้าพันแผล
99000042171600 42171600 บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและการขนส่งตัวผู้ป่วย
99000042171500 42171500 ผลิตภัณฑ์ให้บริการทางการแพทย์เพื่อบรรเทาภัยฉุกเฉิน
99000042161800 42161800 อุปกรณ์และเครื่องมือในการเปลี่ยนไตอย่างต่อเนื่อง
99000042161700 42161700 อุปกรณ์และเครื่องมือตัวกรองโลหิต
99000042161600 42161600 อุปกรณ์และเครื่องมือในการฟอกเลือด
99000042161500 42161500 อุปกรณ์และเครื่องมือในการแยกและปรับสมดุลสารละลายในเยื่อบุช่องท้อง
99000042152800 42152800 อุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาเยื่อหุ้มฟัน
99000042152700 42152700 อุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาความผิดปกติของฟันและการทำฟันปลอม
99000042152600 42152600 เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในงานผ่าตัดทางทันตกรรม
99000042152500 42152500 เครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรมทั่วไป
99000042152400 42152400 วัตถุดิบสำหรับใช้ในงานทันตกรรม
ทั้งหมด : 343 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 15/18 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0