เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

รหัส GPSC :   

รหัส GPSC
รหัส GPSC กลุ่มพัสดุ รายละเอียด
99000042152300 42152300 อุปกรณ์และเครื่องมือในการยิงเลเซอร์ ฉายแสงและใยแก้วทางทันตกรรม
99000042152200 42152200 อุปกรณ์และเครื่องมือในการฆ่าเชื้อที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
99000042152100 42152100 อุปกรณ์และเครื่องมือในการประทับและขึ้นรูปฟัน
99000042152000 42152000 อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการจำลองภาพฟัน
99000042151900 42151900 อุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาสุขภาพและป้องกันฟัน
99000042151800 42151800 เครื่องมือในการอุด การตกแต่งและการขัดฟัน
99000042151700 42151700 เฟอร์นิเจอร์ในคลีนิคทันตกรรม
99000042151600 42151600 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
99000042151500 42151500 อุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อเสริมความงาม
99000042143500 42143500 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการรักษา หู คอและ จมูก
99000042143400 42143400 อุปกรณ์และเครื่องมือในการควบคุมภาวะเหงื่อมากผิดปกติ
99000042143300 42143300 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำเคมีบำบัด
99000042143200 42143200 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสืบพันธ์และทำหมัน
99000042143100 42143100 อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานสูตินารีและนารีเวช
99000042142900 42142900 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
99000042142800 42142800 อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการถ่ายเลือดและห้ามเลือด
99000042142700 42142700 วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
99000042142600 42142600 หลอดฉีดยาและอุปกรณ์
99000042142500 42142500 เข็มฉีดยาและเข็มดูดไอและเครื่องอุปกรณ์
99000042141900 42141900 วัสดุอุปกรณ์สำหรับการสวนทวารหนัก
ทั้งหมด : 343 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 16/18 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0