เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

รหัส GPSC :   

รหัส GPSC
รหัส GPSC กลุ่มพัสดุ รายละเอียด
99000085111700 85111700 การจัดการและควบคุมพาหะนำโรค
99000085111600 85111600 การป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ
99000085111500 85111500 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
99000085101700 85101700 บริการการบริหารงานเกี่ยวกับสุขภาพ
99000085101600 85101600 ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและผู้สนับสนุน
99000085101500 85101500 ศูนย์ดูแลสุขภาพ
99000053131500 53131500 เกี่ยวกับฟัน
99000051251000 51251000 เมตาโบไลท์
99000051241000 51241000 ส่วนผสมยาเกี่ยวกับหู
99000051212200 51212200 ยาต้านการใช้ยาในทางที่ผิด
99000051212100 51212100 ยาที่ใช้ทางทันตกรรม
99000051212000 51212000 ยาสมุนไพร
99000051211900 51211900 ยาสลบสำหรับสัตว์
99000051211600 51211600 ยาแก้พิษ
99000051211500 51211500 ยารักษาโรคเกาท์
99000051201900 51201900 ยาลดการแข็งตัวของเนื้อเยื่อ
99000051201800 51201800 ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
99000051201600 51201600 วัคซีน เชื้อต้านทานโรคและเชื้อที่ใช้ฉีดป้องกันโรค
99000051201500 51201500 ยากดภูมิคุ้มกัน
99000051191900 51191900 อาหารเสริมทดแทนและผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบำบัด
ทั้งหมด : 343 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/18 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0