เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

รหัส GPSC :   

รหัส GPSC
รหัส GPSC กลุ่มพัสดุ รายละเอียด
99000042312000 42312000 ที่ห่อหุ้มเนื้อเยื่อและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์
99000042311900 42311900 ผลิตภัณฑ์สำหรับระบาย ถุงระบายและถุงกักเก็บและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์
99000042311700 42311700 เทปกาวสำหรับใช้ทางการแพทย์และศัลยกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในเฉพาะ
99000042311600 42311600 สารที่ใช้ห้ามเลือดจากบาดแผลภายนอกร่างกาย
99000042311500 42311500 ผ้าพันแผล เครื่องทำแผลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042301500 42301500 เครื่องช่วยสำหรับการฝึกอบรมทางการแพทย์
99000042295500 42295500 อุปกรณ์ปลูกถ่าย เครื่องขยาย เครื่องดึงยืด ลวดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานศัลยกรรม
99000042295400 42295400 วัสดุประกอบการศัลยกรรม
99000042295300 42295300 พัสดุ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการศัลยกรรมเปิดหัวใจ
99000042295200 42295200 อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในงานศัลยกรรม
99000042295100 42295100 อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในงานศัลยกรรม
99000042295000 42295000 อุปกรณ์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกล้องส่อง
99000042294900 42294900 เครื่องมือและวัสดุที่ใช้กับกล้องส่องและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042294800 42294800 กล้องส่องและอุปกรณ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
99000042294700 42294700 อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปเพื่อเปิดหัวใจ เครื่องวัดและเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง
99000042294600 42294600 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายโลหิตอัตโนมัติ
99000042294500 42294500 เครื่องมือพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
99000042294400 42294400 ระบบโลหิตและหัวใจ
99000042294300 42294300 เครื่องมือในการเจาะเนื้อเยื่อที่หน้าอก รวมทั้งพัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
99000042294200 42294200 ชุดเครื่องมือ ระบบต่าง ๆและถาดสำหรับใช้ในงานศัลยกรรม
ทั้งหมด : 343 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 7/18 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0