ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ... (134) [ 23 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2... (137) [ 23 กรกฎาคม 2561 ]  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ... (181) [ 5 กรกฎาคม 2561 ]  
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต ... (260) [ 5 กรกฎาคม 2561 ]