สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563... (6) [ 3 สิงหาคม 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง) จำนวน 1 งาน โดยวิธัเฉพาะเจาะจง... (6) [ 31 กรกฎาคม 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (10) [ 30 กรกฎาคม 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (5) [ 30 กรกฎาคม 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดกล่องเบเกอร์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (16) [ 22 กรกฎาคม 2563 ]