ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายกล่องเอกสารในคลังพัสดุของกองบริหารการคลัง... (0) [ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน... (2) [ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้ดื่ม จำนวน 1 งาน... (2) [ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562... (7) [ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (0) [ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ]