ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (4) [ 7 ธันวาคม 2561 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ ร.พ.35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (6) [ 5 ธันวาคม 2561 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (7) [ 4 ธันวาคม 2561 ]
  รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561... (8) [ 21 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน ครั้งที่ 2... (12) [ 20 พฤศจิกายน 2561 ]