ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปังบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (9) [ 1 พฤศจิกายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและแก้ไขปัญหาระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (5) [ 1 พฤศจิกายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (4) [ 1 พฤศจิกายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จแบบร.พ.35 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (6) [ 1 พฤศจิกายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (8) [ 29 ตุลาคม 2562 ]