ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง) ... (0) [ 22 พฤษภาคม 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (19) [ 16 เมษายน 2563 ]
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563... (21) [ 3 เมษายน 2563 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกอิงค์เจ็ท) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (22) [ 13 มีนาคม 2563 ]
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563... (20) [ 4 มีนาคม 2563 ]