รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562... (3) [ 2 ตุลาคม 2562 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562... (1) [ 2 ตุลาคม 2562 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562... (2) [ 2 ตุลาคม 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (3) [ 1 ตุลาคม 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (3) [ 1 ตุลาคม 2562 ]