รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562... (8) [ 7 พฤษภาคม 2562 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562... (22) [ 1 เมษายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง... (20) [ 29 มีนาคม 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน เม.ย. 62)... (22) [ 29 มีนาคม 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน เม.ย.62)... (16) [ 29 มีนาคม 2562 ]