ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (4) [ 15 กรกฎาคม 2562 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.62... (7) [ 10 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (12) [ 27 มิถุนายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (16) [ 14 มิถุนายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ฉายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (17) [ 14 มิถุนายน 2562 ]