เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   เงินเยียวยา
   วาสนา
   วันที่: 26/5/2016
   เวลา: 13:05

 
อยากทราบว่าเรื่องเงินเยียวยาของกรมสุขภาพจิตเมื่อไหร่จะได้คะ. และจะสามารถติดตามได้ที่ไหนคะ เพราะตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีเขาได้รับการเยียวยากันหมดแล้ว ยกเว้น รพ.ที่สังกัดกรมสุขภาพจิตคะ..อยากทราบรายละเอียดด่วนคะ   ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : kwanta225_22@hotmail.com
   วันที่: 26/5/16
   เวลา: 14:54

 
ขอทราบรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาอะไร
ขอชื่อเต็มๆ จะได้ให้ข้อมูลได้ถูกต้องค่ะ

   ความคิดเห็นจากคุณ วาสนา
    : kasioya123@gmail.com
   วันที่: 26/5/16
   เวลา: 15:44

 
กรษีการเยียวยาให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ทั้้้งนี้เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกรทรวงสาธารณสุขก่อนวันที่ 11ธันวาคม2555 กับผู้ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่11ธค 2555ตามมาตรา 50/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551คะ

   ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : kwanta225_22@hotmail.com
   วันที่: 26/5/16
   เวลา: 16:12

 
หน่วยงาน ต้องรอคำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้น
ตั้งแต่ได้รับบรรจุ จนถึงปัจจุบัน ถึงจะเบิกจ่ายได้
ส่วนรายละเอียดเรื่องคำสั่งสอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่

   ความคิดเห็นจากคุณ วาสนา
    : kasioya123@gmail.com
   วันที่: 3/6/16
   เวลา: 12:27

 
ขอบคุณคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม