เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   ขอย้ายที่ทำงาน
   นิรมล
   วันที่: 22/1/2017
   เวลา: 16:45

 
อยากทราบว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมสุขภาพจิตจะขอย้ายกลับไปภูมิลำเนาใกล้บ้านได้ไหมค่ะ โดยที่ไม่ต้องลาออก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ค่ะ


   ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : kwanta225_22@hotmail.com
   วันที่: 24/1/17
   เวลา: 14:29

 
ในเรื่องการโอนย้าย เป็นภารกิจในความรับผิดชอบ
ของกองการเจ้าหน้าที่ เห็นควรสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อความถูกต้องชัดเจน ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
หัวข้อ ถามตอบ/ร้องเรียน
http://www.hr.dmh.go.th/hrdmhgo/index.php/advice
หรื่อทางโทรศัพท์ : 02-5897769

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม