เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   แจ้งเปลี่ยนตัวอักษรในนามสกุลให้ถูกต้อง มีขั้นตอนอย่างไร
   วิไลพร
   วันที่: 3/1/2018
   เวลา: 21:18

 
อยากทราบขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนตัวอีกษร ในนามสกึลให้ถูกต้อง. มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ เนื่องจาก ตรวจสอบพบว่า นามสกุล ที่เป็นข้อมูลใน กองคลังผิด คือ นางสาววิไลพร วงศ์จำปา แต่ที่ถูกและต้องการแก่ไข คือ นางสาววิไลพร วงษ์จำปา ค่ะ ขอคำแนะนำ ตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ. ขอบคุณค่ะ


   ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : kwanta225_22@hotmail.com
   วันที่: 4/1/18
   เวลา: 10:31

 
เปลี่ยนข้อมูลใน ส่วนไหนค้ะ รบกวนแจ้งรายละเอียดด้วยค่ะ

   ความคิดเห็นจากคุณ supanee
    : supanee_noi@hotmail.com
   วันที่: 19/3/18
   เวลา: 10:18

 
คุณวิไลพร หากเป็นข้อมูลในสลิบเงินเดือนกรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ข้อมูลส่วนนี้กองบริหารการคลัง ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นฐานข้อมูลบุคลากร ต้องแจ้งการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม