เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
   กุลิสรา ศูนย์ฯ6
   วันที่: 9/12/2014
   เวลา: 12:58

 
1.พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ปัจจุบัน ใช้ฉบับ พ.ศ. 2547 หรือ พ.ศ. 2552 คะ? หากใช้ของปีล่าสุด 2552 หากใช้ล่าสุดพ.ศ. 2552 ในแบบ 6006 เบิกค่าเช่าบ้านควรแก้ไขด้วยหรือไม่?
2. ขรก.ที่เบิกค่าเช่าบ้าน 2,400 บาท/เดือน ก่อนได้รับเงินเดือน 16,070 บาทนั้น เมื่อเงินเดือนสูงกว่า 16,070 บาทแล้ว จะสามารถเบิกในอัตรา 3,000 บาท/เดือน ชดเชยที่เคยเบิกในอัตรา 2,400 บาท/เดือน มาตลอด 10 เดือนที่ผ่านมาได้หรือไม่คะ?


   ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : kwanta225_22@hotmail.com\
   วันที่: 6/1/15
   เวลา: 11:36

 
ทางกองคลังได้ ตอบคำถาม ไปยังคุณ กุลิสราทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม