เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   หักภาษี
   สุนิศา
   วันที่: 2/3/2015
   เวลา: 14:41

 
สอบถามค่ะว่า หากต้องการให้ทางกองคลัง หักภาษีและนำส่งไว้ให้เป็นประจำทุกๆเดือนๆละประมาณ500-1000 บาท สามารถทำได้หรือไม่คะ เพราะทุกครั้งจะให้ทาง รพ เป็นผู้หักนำส่งให้ แต่พอมาเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนจากกองคลัง จึงไม่ได้หักภาษีให้ได้ค่ะ


   ความคิดเห็นจากคุณ ปนัฐศมน
    : panut2547@yahoo.com
   วันที่: 11/3/15
   เวลา: 15:27

 
นะตอนนี้เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนจะใช้โปรแกรมการคำนวนภาษีเงินได้จากระบบของกรมบัญชีกลางไม่สามารถระบุจำนวนเงินภาษีหักณที่จ่ายให้ได้
หากมีข้อส่งสัย 55048 ปนัฐศมน(ฝ่ายการเงิน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม