เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   วิธีแก้ปัญหาใบเสร็จ file electronic อโกดาเบิกคืนเงินไม่ได้
   วริศรา. เบ้านู
   วันที่: 15/1/2016
   เวลา: 12:06

 
เข้าพักโรงแรมโดยจองผ่านอโกดาแต่นำใบเสร็จ file electronic มาเบิกคืนไม่ได้จะหาทางออกอย่างไรให้เบิกคืนได้
ขอบคุณค่ะ


   ความคิดเห็นจากคุณ ปุณยวีร์
    : kwanta225_22@hotmail.com
   วันที่: 5/2/16
   เวลา: 11:34

 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เกี่ยวกับปัญหา ที่ท่านได้แจ้งมาค่ะ

   ความคิดเห็นจากคุณ การเงิน
    : -
   วันที่: 17/3/16
   เวลา: 09:12

 
หน่วยงาน ต้องทำหนังสือตกลงกับกระทรวงการคลังได้กรณีเดียว

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม