เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


=:: รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032) ::=

<< LOGON เพื่อส่งรายงาน'62 >>  
  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562   เดือน ต.ค.61 ::  พ.ย.61 ::  ธ.ค.61 ::  ม.ค.62 ::  ก.พ.62 ::  มี.ค.62 ::  เม.ย.62 ::  พ.ค.62 ::  มิ.ย.62 ::  ก.ค.62 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2562  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561   เดือน ต.ค.60 ::  พ.ย.60 ::  ธ.ค.60 ::  ม.ค.61 ::  ก.พ.61 ::  มี.ค.61 ::  เม.ย.61 ::  พ.ค.61 ::  มิ.ย.61 ::  ก.ค.61 ::  ส.ค.61 ::  ก.ย.61 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560   เดือน ต.ค.59 ::  พ.ย.59 ::  ธ.ค.59 ::  ม.ค.60 ::  ก.พ.60 ::  มี.ค.60 ::  เม.ย.60 ::  พ.ค.60 ::  มิ.ย.60 ::  ก.ค.60 ::  ส.ค.60 ::  ก.ย.60 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2560  รวมหน่วยรายเดือน
 
  แสดงรายงานย้อนหลัง ปีงบประมาณ  2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559

ประเภทรายงาน  
ที่
เดือน
ประเภทรายงาน
รายการ
หน่วยงาน
221   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
222   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันราชานุกูล
223   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
224   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
225   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
226   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
227   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
228   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
229   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กองสุขภาพจิตสังคม
230   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กองแผนงาน
231   กุมภาพันธ์ 2558  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กองคลัง
232   กุมภาพันธ์ 2558  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กองการเจ้าหน้าที่
233   กุมภาพันธ์ 2558  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  สำนักงานเลขานุการกรม
234   กุมภาพันธ์ 2558  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
235   กุมภาพันธ์ 2558  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กลุ่มที่ปรึกษา
236   กุมภาพันธ์ 2558  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
237   กุมภาพันธ์ 2558  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558  กลุ่มตรวจสอบภายใน
238   มกราคม 2558  รายงานวัสดุคงคลังแยกตามหมวดพัสดุ  ราายงานวัสดุคงคลัง ณ มกราคม 2558  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
239   มกราคม 2558  รายงานวัสดุคงคลังแยกตามหมวดพัสดุ  ราายงานวัสดุคงคลัง ณ มกราคม 2558  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
240   มกราคม 2558  รายงานวัสดุคงคลังแยกตามหมวดพัสดุ  ราายงานวัสดุคงคลัง ณ มกราคม 2558  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ทั้งหมด : 2733 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 12/137 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0