เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


=:: รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032) ::=

<< LOGON เพื่อส่งรายงาน'62 >>  
  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562   เดือน ต.ค.61 ::  พ.ย.61 ::  ธ.ค.61 ::  ม.ค.62 ::  ก.พ.62 ::  มี.ค.62 ::  เม.ย.62 ::  พ.ค.62 ::  มิ.ย.62 ::  ก.ค.62 ::  ส.ค.62 ::  ก.ย.62 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2562  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561   เดือน ต.ค.60 ::  พ.ย.60 ::  ธ.ค.60 ::  ม.ค.61 ::  ก.พ.61 ::  มี.ค.61 ::  เม.ย.61 ::  พ.ค.61 ::  มิ.ย.61 ::  ก.ค.61 ::  ส.ค.61 ::  ก.ย.61 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560   เดือน ต.ค.59 ::  พ.ย.59 ::  ธ.ค.59 ::  ม.ค.60 ::  ก.พ.60 ::  มี.ค.60 ::  เม.ย.60 ::  พ.ค.60 ::  มิ.ย.60 ::  ก.ค.60 ::  ส.ค.60 ::  ก.ย.60 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2560  รวมหน่วยรายเดือน
 
  แสดงรายงานย้อนหลัง ปีงบประมาณ  2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559

ประเภทรายงาน  
ที่
เดือน
ประเภทรายงาน
รายการ
หน่วยงาน
1021   มีนาคม 2556  เงินฝากคลัง  รายงานเงินฝากคลัง 31 มีนาคม 2556  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1022   มีนาคม 2556  เงินฝากคลัง  รายงานเงินฝากคลัง 31 มีนาคม 2556  สถาบันราชานุกูล
1023   มีนาคม 2556  เงินฝากคลัง  รายงานเงินฝากคลัง 31 มีนาคม 2556  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1024   มีนาคม 2556  เงินฝากคลัง  รายงานเงินฝากคลัง 31 มีนาคม 2556  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1025   มีนาคม 2556  เงินฝากคลัง  รายงานเงินฝากคลัง 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1026   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1027   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1028   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลสวนปรุง
1029   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1030   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
1031   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
1032   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
1033   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1034   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1035   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
1036   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1037   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลศรีธัญญา
1038   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1039   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1040   มีนาคม 2556  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2556  สถาบันราชานุกูล

ทั้งหมด : 1871 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 52/94 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0