เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


=:: รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032) ::=

<< LOGON เพื่อส่งรายงาน'63 >>  
  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563   เดือน ต.ค.62 ::  พ.ย.62 ::  ธ.ค.62 ::  ม.ค.63 ::  ก.พ.63 ::  มี.ค.63 ::  เม.ย.63 ::  พ.ค.63 ::  มิ.ย.63 ::  ก.ค.63 ::  ส.ค.63 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2563  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562   เดือน ต.ค.61 ::  พ.ย.61 ::  ธ.ค.61 ::  ม.ค.62 ::  ก.พ.62 ::  มี.ค.62 ::  เม.ย.62 ::  พ.ค.62 ::  มิ.ย.62 ::  ก.ค.62 ::  ส.ค.62 ::  ก.ย.62 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2562  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561   เดือน ต.ค.60 ::  พ.ย.60 ::  ธ.ค.60 ::  ม.ค.61 ::  ก.พ.61 ::  มี.ค.61 ::  เม.ย.61 ::  พ.ค.61 ::  มิ.ย.61 ::  ก.ค.61 ::  ส.ค.61 ::  ก.ย.61 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560   เดือน ต.ค.59 ::  พ.ย.59 ::  ธ.ค.59 ::  ม.ค.60 ::  ก.พ.60 ::  มี.ค.60 ::  เม.ย.60 ::  พ.ค.60 ::  มิ.ย.60 ::  ก.ค.60 ::  ส.ค.60 ::  ก.ย.60 :: 
 
  แสดงรายงานย้อนหลัง ปีงบประมาณ  2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561

ประเภทรายงาน  
ที่
เดือน
ประเภทรายงาน
รายการ
หน่วยงาน
1461   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
1462   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
1463   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
1464   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1465   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1466   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
1467   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1468   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลศรีธัญญา
1469   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1470   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1471   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  สถาบันราชานุกูล
1472   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1473   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1474   มกราคม 2556  เงินฝากคลังย่อย  ย่อยฝากคลัง 31 ม.ค 56  กองคลัง
1475   มกราคม 2556  เงินฝากธนาคารประเภทประจำ  ย่อยประจำ 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1476   มกราคม 2556  เงินฝากธนาคารประเภทประจำ  ย่อยประจำ 31 ม.ค 56  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1477   มกราคม 2556  เงินฝากธนาคารประเภทประจำ  ย่อยประจำ 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1478   มกราคม 2556  เงินฝากธนาคารประเภทประจำ  ย่อยประจำ 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลศรีธัญญา
1479   มกราคม 2556  เงินฝากธนาคารประเภทประจำ  ย่อยประจำ 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1480   มกราคม 2556  เงินฝากธนาคารประเภทประจำ  ย่อยประจำ 31 ม.ค 56  สถาบันราชานุกูล

ทั้งหมด : 1871 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 74/94 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0