เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


=:: รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032) ::=

<< LOGON เพื่อส่งรายงาน'63 >>  
  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563   เดือน ต.ค.62 ::  พ.ย.62 ::  ธ.ค.62 ::  ม.ค.63 ::  ก.พ.63 ::  มี.ค.63 ::  เม.ย.63 ::  พ.ค.63 ::  มิ.ย.63 ::  ก.ค.63 ::  ส.ค.63 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2563  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562   เดือน ต.ค.61 ::  พ.ย.61 ::  ธ.ค.61 ::  ม.ค.62 ::  ก.พ.62 ::  มี.ค.62 ::  เม.ย.62 ::  พ.ค.62 ::  มิ.ย.62 ::  ก.ค.62 ::  ส.ค.62 ::  ก.ย.62 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2562  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561   เดือน ต.ค.60 ::  พ.ย.60 ::  ธ.ค.60 ::  ม.ค.61 ::  ก.พ.61 ::  มี.ค.61 ::  เม.ย.61 ::  พ.ค.61 ::  มิ.ย.61 ::  ก.ค.61 ::  ส.ค.61 ::  ก.ย.61 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560   เดือน ต.ค.59 ::  พ.ย.59 ::  ธ.ค.59 ::  ม.ค.60 ::  ก.พ.60 ::  มี.ค.60 ::  เม.ย.60 ::  พ.ค.60 ::  มิ.ย.60 ::  ก.ค.60 ::  ส.ค.60 ::  ก.ย.60 :: 
 
  แสดงรายงานย้อนหลัง ปีงบประมาณ  2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561

ประเภทรายงาน  
ที่
เดือน
ประเภทรายงาน
รายการ
หน่วยงาน
1521   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1522   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
1523   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1524   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลศรีธัญญา
1525   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1526   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1527   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  สถาบันราชานุกูล
1528   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1529   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1530   มกราคม 2556  รายงานงบทดลอง  งบทดลอง 31 ม.ค 56  กองคลัง
1531   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1532   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิต
1533   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ศูนย์สุขภาพจิตระหว่างประเทศ
1534   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ศูนย์ย์สื่อสารสังคม
1535   กุมภาพันธ์ 2556  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
1536   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15
1537   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
1538   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
1539   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1540   กุมภาพันธ์ 2556  สถานะงบประมาณหน่วยเบิกจ่าย  รายงานสถานะงบประมาณ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ทั้งหมด : 1871 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 77/94 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0