เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


=:: รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032) ::=

<< LOGON เพื่อส่งรายงาน'62 >>  
  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562   เดือน ต.ค.61 ::  พ.ย.61 ::  ธ.ค.61 ::  ม.ค.62 ::  ก.พ.62 ::  มี.ค.62 ::  เม.ย.62 ::  พ.ค.62 ::  มิ.ย.62 ::  ก.ค.62 ::  ส.ค.62 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2562  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561   เดือน ต.ค.60 ::  พ.ย.60 ::  ธ.ค.60 ::  ม.ค.61 ::  ก.พ.61 ::  มี.ค.61 ::  เม.ย.61 ::  พ.ค.61 ::  มิ.ย.61 ::  ก.ค.61 ::  ส.ค.61 ::  ก.ย.61 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561  รวมหน่วยรายเดือน

  แสดงรายงานภาพรวมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560   เดือน ต.ค.59 ::  พ.ย.59 ::  ธ.ค.59 ::  ม.ค.60 ::  ก.พ.60 ::  มี.ค.60 ::  เม.ย.60 ::  พ.ค.60 ::  มิ.ย.60 ::  ก.ค.60 ::  ส.ค.60 ::  ก.ย.60 :: 
  แสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2560  รวมหน่วยรายเดือน
 
  แสดงรายงานย้อนหลัง ปีงบประมาณ  2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559

ประเภทรายงาน  
ที่
เดือน
ประเภทรายงาน
รายการ
หน่วยงาน
1541   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1542   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
1543   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
1544   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
1545   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1546   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1547   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
1548   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1549   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลศรีธัญญา
1550   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1551   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1552   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  สถาบันราชานุกูล
1553   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พ.ค.57  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1554   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงนงบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2557  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1555   พฤษภาคม 2557  รายงานงบทดลอง  รายงานงบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2557  กองคลัง
1556   ตุลาคม 2556  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาค  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาคประจำปีงบประมาณ 2556 สวนสราญรมย์ และ ศูนย์ 11  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1557   ตุลาคม 2556  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาค  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาคประจำปีงบประมาณ 2556 สวนปรุง และ ศูนย์ 10  โรงพยาบาลสวนปรุง
1558   ตุลาคม 2556  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาค  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาคประจำปีงบประมาณ 2556  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1559   ตุลาคม 2556  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาค  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาคประจำปีงบประมาณ 2556 สงขลาและ ศูนย์ 12  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1560   ตุลาคม 2556  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาค  ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รับบริจาคประจำปีงบประมาณ 2556  โรงพยาบาลศรีธัญญา

ทั้งหมด : 2733 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 78/137 - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  |
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0