กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโปรดระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต โทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงิน "กองบริหารการคลัง ไม่มีนโยบาย โทรติดต่อไปหา ผู้รับบำเหน็จ บำนาญ"

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต หรือข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ประกาศเชิญชวน หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครงาน การรับโอนย้าย หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คู่มือ

จัดทำขึ้นโดยกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต สำหรับหน่วยงานในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลองค์กร

ประกอบไปด้วยเจตจำนงของผู้บริหาร ช่องทาง สถิติเรื่องร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน แผนปฏิบัติการ ผลการป้องกันการทุจริต

E-Payslip

ประกอบไปด้วยระบบแสดงรายละเอียดเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) และ ระบบแสดงใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายงาน

รายงาน งบประมาณ

รายงานงบดำเนินการ รายงานงบลงทุน รายงานงบบุคลากร รายงานเงินบำรุง

รายงาน บัญชี

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ รายงานบัญชีGFMIS รายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงาน การเงิน

รายงานการเบิกจ่ายเงินบุคลากรตามโครงการเบิกจ่ายตรง รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานเบิกจ่ายค่าเดินทาง

 

รายงาน พัสดุ

รายงานวัสดุคงคลัง รายงานผู้ผูกสัญญาซื้อขาย รายงานการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อขาย

เอกสารการสั่งจ่ายเงินเดือน

เอกสารการสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน                                                                     

เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ

เอกสารการสั่งจ่ายเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ                                                                     

กิจกรรม

ติดต่อเรา

Location:

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 อาคาร 3 ชั้น 3 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Call:

02-590-8566

02-590-8140

Fax:

02-149-5520

ข้อร้องเรียน แนะนำบริการและติดต่อสอบถาม
Loading
Your message has been sent. Thank you!