กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต หรือข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ประกาศเชิญชวน หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครงาน การรับโอนย้าย หรือข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คู่มือ

จัดทำขึ้นโดยกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต สำหรับหน่วยงานในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลองค์กร

ประกอบไปด้วยเจตจำนงของผู้บริหาร ช่องทาง สถิติเรื่องร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน แผนปฏิบัติการ ผลการป้องกันการทุจริต

E-Payslip

ประกอบไปด้วยระบบแสดงรายละเอียดเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) และ ระบบแสดงใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายงาน

รายงาน งบประมาณ

รายงานงบดำเนินการ รายงานงบลงทุน รายงานงบบุคลากร รายงานเงินบำรุง

รายงาน บัญชี

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ รายงานบัญชีGFMIS รายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงาน การเงิน

รายงานการเบิกจ่ายเงินบุคลากรตามโครงการเบิกจ่ายตรง รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานเบิกจ่ายค่าเดินทาง

 

รายงาน พัสดุ

รายงานวัสดุคงคลัง รายงานผู้ผูกสัญญาซื้อขาย รายงานการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อขาย

เอกสารการสั่งจ่ายเงินเดือน

เอกสารการสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน                                                                     

เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ

เอกสารการสั่งจ่ายเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ                                                                     

กิจกรรม

ติดต่อเรา

Location:

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 อาคาร 3 ชั้น 3 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Call:

02-590-8566

02-590-8140

Fax:

02-149-5520

ข้อร้องเรียน แนะนำบริการและติดต่อสอบถาม
Loading
Your message has been sent. Thank you!