กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์