กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายการเช่ารถยต์ใช้ในราชการ 33 คัน)

5 มกราคม 2567


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  1. ประกาศเผยแพร่แผนเช่ารถตู้ 33 คัน.pdf