รายงาน


ค้นหา
 

รายงาน งบประมาณ

ผลการค้นหา จำนวน : 9 รายงาน

1 เมษายน 2567
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

Continue reading
1 มีนาคม 2567
รายงานสถานะเงินงบประมาณ ณ 29 ก.พ.67 ทุกงบรายจ่าย

Continue reading
1 มีนาคม 2567
แบบฟอร์มและรายงาน ตามตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

Continue reading
19 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567(10:21 น.)

Continue reading
8 มกราคม 2567
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

Continue reading
6 ธันวาคม 2566
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

Continue reading
17 ตุลาคม 2566
แบบฟอร์มการรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ม.170 ปี2566

Continue reading
12 ตุลาคม 2566
โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 (พลางก่อน)

Continue reading
10 ตุลาคม 2566
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

Continue reading