รายงาน


ค้นหา
 

รายงาน บัญชี

ผลการค้นหา จำนวน : 22 รายงาน

10 เมษายน 2567
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล (NFI_RPT018) ของกรมสุขภาพจิต มีนาคม 2567

Continue reading
2 เมษายน 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ 31 มี.ค. 67

https://drive.google.com/drive/folders/1KdsmmZqeAgYjt_OtTOJMXVXY7cHkQ6fP?usp=sharing

Continue reading
2 เมษายน 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 31 มี.ค. 67

https://drive.google.com/drive/folders/1PD4r4anAjF_uPmotzlurhxGH1pqR-bAo?usp=sharing

Continue reading
1 เมษายน 2567
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1R9wi1_p1l-xqeOqaNI8SQnTbSKr7RwzD/view?usp=sharing

Continue reading
8 มีนาคม 2567
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล (NFI_RPT018) ของกรมสุขภาพจิต เดือนกุมภาพันธ์ 2567

Continue reading
4 มีนาคม 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 29 ก.พ. 67

https://drive.google.com/drive/folders/1iaUw7iZpZ5blRzPrqkTT3kv6KHvocMQN?usp=sharing

Continue reading
4 มีนาคม 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 29 ก.พ. 67

https://drive.google.com/drive/folders/1YDZB5JnNmNJp7Ub3NxKL6uaZMQ71iesx?usp=sharing

Continue reading
9 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง เดือน มกราคม 2567

Continue reading
8 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพานิชย์ ณ 31 มค 67

https://drive.google.com/drive/folders/18ljQ4WMQbU4a6L22TJ-5Vqp0xgAyopWN?usp=sharing

Continue reading
8 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 31 มค 67

https://drive.google.com/drive/folders/1o_vZlKfl8Pd457Y5heP7P1WbvoGN4AIx?usp=sharing

Continue reading
31 มกราคม 2567
ขอทราบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ทำบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

Continue reading
5 มกราคม 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 31 ธค 66

Continue reading
5 มกราคม 2567
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพานิชย์ ณ 31 ธค 66

Continue reading
7 ธันวาคม 2566
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 30 พฤศจิกายน 2566

Continue reading
7 ธันวาคม 2566
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 30 พฤศจิกายน 2566

Continue reading
7 พฤศจิกายน 2566
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 31 ตุลาคม 2566

Continue reading
7 พฤศจิกายน 2566
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 31 ตุลาคม 2566

Continue reading
11 ตุลาคม 2566
รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการทุกหน่วยงาน ปี 2566

https://docs.google.com/spreadsheets/d/...

Continue reading
9 ตุลาคม 2566
ขอให้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue reading
4 ตุลาคม 2566
ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai

Continue reading
2 ตุลาคม 2566
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ 30 ก.ย.66

Continue reading
2 ตุลาคม 2566
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 30 ก.ย.66

Continue reading